NY SKRIFTLIG PRØVE I DANSK

Fra maj 2017 er prøven i skriftlig fremstilling meget forandret. Eleverne har adgang til internettet og til oplysninger fra deres egne noter, og opgavetyperne er ændrede.


Her på siden finder du konkrete opgaver og eksempler på, hvordan I kan arbejde med dette i undervisningen, så elevernes skriveproces og opgavetilgang kvalificeres.  BEMÆRK – nyt kursusforløb om søgning på nettet
Eleverne har nu adgang til et grundforløb i søgning på nettet, som skal hjælpe dem i arbejdet med at strukturere deres research forud for skriveprocessen. Forløbet er skrevet af Charlotte Rytter.

Læs om læringsmål for forløbet i lærervejledningen.

 

PRØVEEKSEMPEL

Se et eksempel på en prøve med krav til søgning på nettet lige her:


Tænker du økologisk? – skriv et debatindlæg. Prøve til 9. klasse

 

Find opgaveevalueringsark til prøven her.

 

Om webprøver i skriftlig fremstilling

     

Websitet indeholder en række prøveoplæg, der matcher folkeskolens 9. klassesprøve i skriftlig fremstilling (FP9).
Der er oplæg udarbejdet for hhv. 7., 8. og 9. klasse, men de kan alle bruges løbende over et skoleår.
Til hver opgave knytter sig fokuspunkter og delopgaver, der skærper elevens opmærksomhed mod den stillede opgave og støtter eleven i søgning af information og inspiration i skriveprocessen.
Som lærer får du evalueringsark, der er udarbejdet specifikt til den enkelte opgave og de enkelte skrivegenrer, så dit rettearbejde er fokuseret direkte imod det, eleven har arbejdet med i opgaven.

  • I lærervejledningen kan du få overblik over sitets opgaver, og læse om prøvernes opbygning og de tilknyttede evalueringsressourcer.
  • Eleven har bl.a. adgang til kursus i søgning på nettet, genrekarakteristikker, skrivemodeller og gode råd til layout.
  • Opgaverne finder du i opgavebasen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til sitet, er du velkommen til at kontakte os på support@gyldendal.dk.  

Guide til iPrøven

Titlen fra serien PRØVEKLAR understøtter undervisningen i skriftlig fremstilling, så eleverne er bedst muligt forberedt frem imod prøven.

Guiden indeholder et kursus i søgning på nettet, introduktion til den sproglige værktøjskasse, der med enkle tips og tricks viser, hvordan man kan arbejde kvalificeret med sit skriftsproglige udtryk og fire praktiske eksempler på skriveoplæg, som er stilladseret gennem hele hele processen - fra idé og research til layout og korrektur.

Materialet er velegnet som supplement til websitet skriftligfremstilling.gyldendal.dk

proveklarp

Om forfatterne
Birgitte Therkildsen

Konsulent i danskfaget til grundskolen.
Lærebogsforfatter, oplægsholder, medlem af opgavekommissionen og beskikket censor.

Birthe Christensen
Dansklærer i 7.-9. klasse.
Læringsvejleder, lærebogsforfatter og beskikket censor.